Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Παροχή Υπηρεσιών

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης «Ορμύλια» διαθέτει εξειδικευμένο σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα σύνολο συμπληρωματικών τεχνικών και μεθοδολογιών που του δίνει τη δυνατότητα αυτοτέλειας στην ολοκληρωμένη μελέτη και τεκμηρίωση μεγάλου εύρους υλικών και κατηγοριών έργων. Έχει κατακτήσει ειδική τεχνογνωσία για κάθε εφαρμοζόμενη τεχνολογία και παρέχει διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και πιο συγκεκριμένα:

  • Παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών διάγνωσης και εκπόνησης προτάσεων συντήρησης των έργων στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εικονογραφίας.
  • Παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών διάγνωσης, ελέγχου γνησιότητας στον τομέα των ζωγραφικών έργων τέχνης πολύ υψηλής αξίας κυρίως προς τα μουσεία του εσωτερικού η εξωτερικού και τις ιδιωτικές συλλογές και γκαλερί.
  • Παραγωγή προϊόντων (CD-ROM, στοιχείων βάσεων δεδομένων, εκδόσεων) για την αξιοποίηση και προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Παρέχει εκπαιδευτικό έργο σε συνεργασία με Εθνικά αλλά και Ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την προαγωγή της επιστήμης της συντήρησης, την καθιέρωση επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών συντήρησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και κριτήρια εφαρμογής καθώς και την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας για την τεκμηρίωση και προστασία των έργων και μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς .

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations