Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Προγράμματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης «Ορμύλια» διατηρεί ένα δίκτυο συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης και συμμετοχής στις διεθνείς εξελίξεις και τη διαμόρφωση, καθιέρωση και διάδοση αναγνωρισμένων, προτύπων μεθοδολογιών ανάλυσης και συντήρησης στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Oι σημαντικότερες ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου στον Ευρωπαϊκό χώρο είναι:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«SurgicalExcavation» με κωδικό 11ΣΥΝ_10_848.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

11ΣΥΝ_10_848,
ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

234.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2013 - 2015

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

"Tomographic documentation in time and in place of archaeological excavations using micro-to-meter-level “tomography” for specialized research and wide-audience education purposes" (θεματικός τομέας προτεραιότητας 10. Υπηρεσίες) για την υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στo πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Επιστημονικός υπεύθυνος για το Ίδρυμα: Γ. Καραγιάννης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

CHARISMA : «Cultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

FP7-INFRASTRUCTURES-1.1.1,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

537.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2009 - 2014

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

http://www.charismaproject.eu/

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

CHARISMA: Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures, Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration (Προηγμένες Ερευνητικές Υποδομές για την Πολιτισμική Κληρονομιά, Συνέργεια για πολυεπιστημονική προσέγγιση στην διατήρηση/συντήρηση). Το πρόγραμμα CHARISMA εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., και συμμετέχουν σ’ αυτό συνολικά 21 εταίροι.
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, (Universita degli Studi di Perugia (UNIPG), IT) Συντονιστής: Prof. Brunetto Giovanni Brunetti (INSTM-UNIPG) και στους υπόλοιπους φορείς συγκαταλέγονται γνωστά Ευρωπαϊκά Μουσεία, όπως το Βρετανικό Μουσείο και το Εθνικό Μουσείο του Πράδο, πολιτιστικά Ιδρύματα, όπως η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, ο Οργανισμός Ιστορικών Μνημείων της Γαλλίας, και ο Εθνικός Οργανισμός Συντήρησης της Ολλανδίας, καθώς και αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, το Ινστιτούτο Doerner της Γερμανίας, το Πανεπιστήμιο «Ν. Κοπέρνικος» της Πολωνίας και άλλα.

Σκοπός του προγράμματος CHARISMA είναι η δημιουργία και εδραίωση μίας πολυεπιστημονικής συνέργειας που θα οδηγήσει σε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για τη μελέτη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η περεταίρω διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διάγνωση και συντήρηση αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, μνημείων και έργων τέχνης. Το έργο αφορά στην από κοινού ανάπτυξη ολοκληρωμένων προηγμένων ερευνητικών υποδομών για την διεπιστημονική προσέγγιση, προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πλαίσιο Προγράμματος: FP7-INFRASTRUCTURES-1.1.1, Bottom-up approach Combination of Collaborative Project and Coordination and Support Action for Integrating Activities
Επιστημονικός υπεύθυνος για το Ίδρυμα: Γ. Καραγιάννης, Σ.Σωτηροπούλου.
Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ IΔPYMATOΣ OPMYΛIA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Γ’ ΚΠΣ, Υποδομές

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

450.000 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2006 - 2007

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών διάγνωσης έργων τέχνης και η ολοκλήρωση της δυνατότητας του Διαγνωστικού Κέντρου Έργων Τέχνης «ΟΡΜΥΛΙΑ» (ΔΚΕΤΟ) για την ανάπτυξη των ερευνητικών του δραστηριοτήτων εφαρμόζοντας μη καταστρεπτική μεθοδολογία.

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν αφορούν στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων καθώς επίσης και στη συμπλήρωση αυτών, όπου απαιτείται.

  1. Εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση του εξοπλισμού πολυφασματικών λήψεων εικόνας και φάσματος.
  2. Αγορά Σαρωτικής Μικροσκοπίας με χρήση Ακίδας (SPM).
  3. Αγορά – ανάπτυξη εξοπλισμού ακουστικού μικροσκοπίου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

EU-ARTECH - Access Research and Technology for the conservation of the European Cultural Heritage.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Structuring the European Research Area, Research Infrastructures, Integrated Infrastructure Initiatives.
RII3 - CT - 2004 - 506171

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

5.379.250 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2004 - 2009

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

http://www.eu-artech.org/

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

A network of 13 European Research infrastructures, the majority of them already involved in the 5th FP project LabS TECH, “Laboratories on Science and Technology for the conservation of European Cultural Heritage”, working in the field of scientific and technological applications to the study and conservation of cultural heritage, are cooperating in an Integrated Infrastructure Initiative with the objective to enhance the access to the most advanced resources, to promote the highest level of research and to diffuse good practices in conservation. The III operational modes of EU-ARTECH are:
• Networking activities on the top of LabS TECH achievements, referring to the rational use of analytical resources and discussions on materials and methods in conservation with the aim to propose protocols on material studies for meaningful comparisons of results among laboratories and to promote common strategies for high-quality and durable conservation treatments.
• Transnational Access to advanced facilities, for laboratory and in-situ non-destructive studies on movable and immovable artefacts, have the goal to create a permanent interoperability among institutions, extended to the whole European community of the field.
• Joint Research activities devoted to enhance the quality of the offered service and improve the infrastructure performances.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Byz-tex-Athos – Post-Byzantine textiles of the monastery of Simonos Petra (Mount Athos): dyes and preventive conservation.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Getty Foundation, CA, USA

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

100.000 $

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

20/8/2008 – 20/8/2010

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Ι. Καραπαναγιώτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μελέτη και συντήρηση 30 μεταβυζαντινών υφασμάτων της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρα. Η υλοποίηση του προγράμματος θα διεκπεραιωθεί μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση η οποία συνοψίζεται ως ακολούθως:

- Στυλιστική και ιστορική μελέτη των επιλεγόμενων αντικειμένων.
- Ανάλυση και ταυτοποίηση των βαφών που έχουν χρησιμοποιηθεί στα επιλεγόμενα αντικείμενα, με έμφαση στον ακριβή προσδιορισμό της (γεωγραφικής) προέλευσής τους δηλ. προσδιορισμός των βιολογικών πηγών των βαφών.
- Τεκμηρίωση των αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των πληροφοριών που θα συλλεχθούν από τις προηγούμενες δράσεις.
- Συντήρηση των επιλεγόμενων υφασμάτων με έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων προληπτικής συντήρησης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

InfrArtSonic – Development of a novel and integrated portable non destructive analysis system for the documentation of artworks.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

FP6-2003-INCO-MPC-2, P. No 015338,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.600.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2005 – 2007

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Γ. Καραγιάννης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

www.infrartsonic.org

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μη καταστρεπτικού ελέγχου για την μη καταστρεπτική μελέτη και ανακατασκευή της δομής ενός ζωγραφικού έργου τέχνης. Το σύστημα θα αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για τους συντηρητές, τους ιστορικούς τέχνης και τους αρχαιολόγους.
To σύστημα θα χρησιμοποιεί και θα ενσωματώνει διαφορετικές τεχνικές όπως ακουστική μικροσκοπία, υπέρυθρη φασματοσκοπία και επεξεργασία εικόνας. Με τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας των πληροφοριών που θα αποκτούνται από τις διαφορετικές τεχνικές το σύστημα θα είναι ικανό να αποδίδει την κάθετη τομή του έργου τέχνης στα σημεία στα οποία έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση μη καταστρεπτικά.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

MED-COLOUR-TECH – Investigation, revival and optimisation of traditional Mediterranean colouring technology for the conservation of the cultural heritage.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

INCO CT 2005 015406 MED-COLOUR-TECH

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.290.000 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1/1/2006 – 31/12/2008

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

Συντονιστής. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Ι. Καραπαναγιώτης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

www.medcolourtech.org

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση, την καταγραφή και την αναβίωση της τεχνολογίας βαφής υφασμάτων και της παραγωγής οργανικών χρωστικών που αναπτύχθηκαν στο Μεσογειακό χώρο σε διάφορες ιστορικές περιόδους και εφαρμόστηκαν σε έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς (εικόνες, υφάσματα, τοιχογραφίες) της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα συνοψίζεται στις ακόλουθες φάσεις:

ΦΑΣΗ Α: Συλλογή ιστορικών στοιχείων για τη χρήση βαφών/χρωστικών στο Μεσογειακό χώρο. Συλλογή και αναβίωση παραδοσιακών συνταγών βαφής υφασμάτων και παραγωγής χρωστικών και επεξήγηση των μεθόδων με σύγχρονους φυσικοχημικούς όρους.

ΦΑΣΗ Β: Ανάλυση και ταυτοποίηση των χρωστικών που βρίσκονται σε έργα πολιτισμού του Μεσογειακού χώρου, με σκοπό την καταγραφή της τεχνολογίας βαφής υφασμάτων και της παραγωγής χρωστικών και την αξιολόγηση της συχνότητας χρήσης της κάθε βαφής/χρωστικής. Μελετήθηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΦΑΣΗ Γ: Παραγωγή οργανικών χρωστικών βάσει των πληροφοριών (συνταγών) που συλλέχθηκαν από τη φάση Α (αναβίωση των παραδοσιακών μεθόδων βαφής) και τη φάση Β.

ΦΑΣΗ Δ: Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής οργανικών χρωστικών.

ΦΑΣΗ Ε: Πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής οργανικών χρωστικών σε βιομηχανική κλίμακα βάσει συνταγών που αναπτύχθηκαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους στο Μεσογειακό χώρο.
ΦΑΣΗ ΣΤ: Εφαρμογή των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων στις διαδικασίες συντήρησης των έργων.

Σχετικά Link:

Art – Dye Another Way: The Secret Agents of Colour

Researchers around Europe and the Mediterranean are looking at new ways to preserve ancient icons and textiles. The plant and insect pigments used to colour old paintings and tapestries are being isolated using 21st century technology, so they can be turned into modern chemical formulae.Euronews video.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

FING-ART-PRINT Fingerprinting Art and Cultural Heritage - In Situ 3D Non-Contact Microscale Documentation and Identification of Paintings and Polychrome Objects.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2004-SSP-4. No. 022453

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

75.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2005 – 2008

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

Συντονιστής Προγράμματος: ICN Netherlands Institute of Cultural Heritage.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Dr. W. Wei.,ICN Netherlands Institute of Cultural Heritage.

Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΔΚΕΤΟ: Σ. Σωτηροπούλου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

www.fingartprint.org

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αντικείμενο του προγράμματος FING-ART-PRINT είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ικανού να αποτυπώσει, μη καταστρεπτικά και σε υψηλή χωρική ανάλυση, την εικόνα και μικροδομή της επιφάνειας ενός έργου τέχνης. H τρισδιάστατη πληροφορία που καταγράφεται από μία περιοχή ενδιαφέροντος αποτελεί το «δακτυλικό αποτύπωμα» του καλλιτέχνη στο συγκεκριμένο έργο που μελετάται.
Η πληροφορία αυτή (τρισδιάστατη καταγραφή της υφής και πολυφασματική ορατή εικόνα ανά σημείο επιφάνειας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μέσο πιστοποίησης της γνησιότητας του έργου, είτε ως εργαλείο ελέγχου της κατάστασης διατήρησης του έργου είτε ως μέθοδος τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης είτε ως μέθοδος αποτύπωσης του υλικού, του χρώματος, της πινελιάς, του ανάγλυφου, της τεχνικής κατασκευής και της αισθητικής της επιφάνειας.
Η πρωτότυπη διάταξη που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει ένα συνεστιακό οπτικό προφιλόμετρο για την αποτύπωση της τραχύτητας (του ανάγλυφου) της επιφάνειας και μία πολυφασματική κάμερα, ευαίσθητη στην ορατή περιοχή του φάσματος. Το σύνθετο σύστημα έχει συναρμολογηθεί πάνω σ’ένα ρομποτικό βραχίονα ώστε να οδηγείται για τη λήψη στην επιθυμητή θέση από τον χρήστη μέσω υπολογιστή.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης γνώσης η οποία προκύπτει από την ανάλυση και τεκμηρίωση έργων τέχνης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

05 AKMΩΝ 83

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

399.500 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2006 - 2008

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση πολυδιάστατης πληροφορίας η οποία απαιτείται για την συνολική και ολοκληρωμένη (κάθετη) τεκμηρίωση έργων τέχνης. Δύο είναι οι χρήστες μιας τέτοιας πλατφόρμας:

  1. Ο χρήστης δημιουργός – «συγγραφέας» και
  2. Ο χρήστης επισκέπτης – «αναγνώστης»

Η πλατφόρμα αυτή θα δίνει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη - συγγραφέα τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών σε ηλεκτρονικές ή μη εκδόσεις καθώς και στο διαδίκτυο με εξελιγμένο τρόπο παρέχοντας στο τελικό χρήστη – επισκέπτη / αναγνώστη τη δυνατότητα να λαμβάνει από το σύστημα αυτά που ανταποκρίνονται στις δικές του αναζητήσεις. Στο συγκεκριμένο έργο η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση εκδοτικών οίκων οι οποίοι με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα μπορούν να υλοποιήσουν ηλεκτρονικές εκδόσεις υψηλού επιπέδου σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλότερο κόστος στο επίπεδο της οργάνωσης του υλικού και του τρόπου παρουσίασής του. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα αποτελεί ένα εργαλείο για την υποστήριξη εκδοτικών, εκπαιδευτικών και εκθεσιακών δραστηριοτήτων από μουσεία, ερευνητικά ινστιτούτα κα.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ανάλυση της χημικής σύστασης, χαρακτηρισμός και διερεύνηση δεικτών προέλευσης των φυσικών οργανικών χρωστικών της Μεσογείου. Μελέτη της τεχνολογίας εφαρμογής τους σε έργα πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των βιολογικών ιδιοτήτων τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 2003, 03ΕΔ697

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

107.000 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1/1/2006 – 31/12/2008

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΜΕΛΟΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΔΚΕΤΟ: Ι. Καραπαναγιώτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το πρόγραμμα συνοψίζεται στις ακόλουθες φάσεις:

ΦΑΣΗ Α: Φυτοχημική μελέτη βιολογικών πρώτων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί ως βαφές κατά την αρχαιότητα.
ΦΑΣΗ Β: Απομόνωση και ανάλυση χρωμοφόρων ενώσεων που χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την ταυτοποίηση βαφών σε έργα πολιτισμού.
ΦΑΣΗ Γ: Ανάπτυξη βελτιστοποιημένης μεθοδολογίας ανάλυσης και ταυτοποίησης βαφών.
ΦΑΣΗ Δ: Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τη συνολική μελέτη ζωγραφικών έργων.
ΦΑΣΗ Ε: Εφαρμογή της μεθοδολογίας και του πρωτοκόλλου που αναπτύχθηκαν στις φάσεις Γ και Δ σε μικροδείγματα έργων πολιτισμού (ζωγραφικά έργα τέχνης και υφάσματα).

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και εξελιγμένης πρόσβασης σε επιστηµονικά δεδοµένα και μεταδεδομένα τεκµηρίωσης βυζαντινών έργων τέχνης με έξυπνα εργαλεία οντολογικής ταξινόμησης, δεικτοδότησης, ανάκτησης - εξόρυξης και προβολής της πληροφορίας (ΕΙΚΟΝΟΓΝΩΣΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

74

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

700.000 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2006 - 2008

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας φιλικής για τον χρήστη, πολυμεσικής και πολυγλωσσικής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τις Βυζαντινές εικόνες στην Ελληνική, Αγγλική και Ρωσική μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονα θα παρέχει υπηρεσίες αυτόματης ταξινόμησης των εικόνων μέσω τεχνολογιών που βασίζονται στην επεξεργασία εικόνας. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μιας κοινότητας, η οποία ενδιαφέρεται και εμβαθύνει στη μελέτη, την έρευνα και την προβολή της Βυζαντινής εικονογραφίας και αποτελείται από οργανισμούς (πχ. Μουσεία) και ιδιώτες, όπως μελετητές των έργων τέχνης, ειδικούς Βυζαντινολόγους, συντηρητές, εκπαιδευτικούς κ.ά. και φυσικά από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχετική ειδίκευση αλλά ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την Βυζαντινή εικονογραφία.
Η πλατφόρμα αυτή θα παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες πολυδιάστατες και μοναδικές σε παγκόσμιο επίπεδο για τον θεματικό χώρο της Βυζαντινής εικονογραφίας:

1. Ψηφιακή μορφή των βυζαντινών εικόνων με δυνατότητες εστίασης, μεγέθυνσης κλπ.
2. Τυπικές πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε είδος έργου τέχνης (που, πότε, ποιος, το έφτιαξε, που βρίσκεται, ποιος το έχει, μετακινήσεις)
3. Ειδικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο είδος τέχνης:

• Τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τα υλικά, την κατάσταση του αντικειμένου κλπ
• Τεχνικές πληροφορίες που αφορούν την τεχνοτροπία του (πχ. εγχάρακτη κλπ)
• Πληροφορίες σχετικές με την ιστορική, αισθητική και θεολογική ερμηνεία του (πρόκειται για ένα πολύ ειδικό χαρακτηριστικό των εικόνων λόγω της ειδικής τους κοινωνικής λειτουργίας). Η ανάπτυξη αυτού του πληροφοριακού υλικού αποτελεί μία από τις καινοτομικές διαστάσεις του έργου.
• Πληροφορίες σχετικές με την θέση της κάθε εικόνας σε έναν ευρύτερο χώρο τέτοιων αντικειμένων (εικονογραφικοί τύποι εικόνων)
• Υπηρεσίες αυτόματης ταξινόμησης με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας: η υπηρεσία αυτή δεν έχει προηγούμενο σε αυτόν τον θεματικό τομέα.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations