Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Εκδόσεις, Παρουσιάσεις & ανακοινώσεις σε συνέδρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ι. ΒΙΒΛΙΑ

 1. Μοναχή Δανιηλία, Αθηνά Ντούση, Η Εικονογραφία της Σχολής των Γαλατσιάνων , Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Reprotime, Θεσσαλονίκη 2005.
 2. Ι . Α . Παπάγγελος, Α . Στρατή, Μοναχή Δανιηλία, Εικόνων Κάλλος Αθέατον – The Hidden Beauty of Icons, Ίδρυμα Δεκόζη Βούρου, Ίνδικτος, Αθήνα 2004.

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. SISTER DANIILIA, E. MINOPOULOU, K. S. ANDRIKOPOULOS AND I. KARAPANAGIOTIS
  Analysis of Organic and Inorganic Materials and their Application on Icons by Angelos,
  In, “Icons by the hand of Angelos, The Painting Method of a fifteenth-century Cretan Painter, pp.115-149.
  Edited by K. Milanou, C. Vournopoulou, L. Vranopoulou and A.-E. Kalliga, Benaki Museum, Graphic Arts Metropolis S.A., Athens, 2008.
  Το βιβλίο (και το άρθρο) είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα.
 2. Χ.Χ. ΚΑΡΥΔΗΣ
  (συμμετοχή ως συγγραφέας του υποκεφαλάιου που αναφέρεται στις χημικές αναλύσεις με υγρή χρωματογραφία)
  Ο Αρχιερατικός Σάκκος του Αγίου Νήφωνος: Ιστορία – Κατασκευή – Ανάλυση – Διατήρηση,
  Στο βιβλίο, “Ο Άγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως”, σελ. 472-485,
  Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Άγιο Όρος, 2008.
 3. S. SOTIROPOULOU AND I. KARAPANAGIOTIS
  Conchylian Purple Investigation in Prehistoric Wall Paintings of the Aegean Area,
  In, “Indirubin, the Red Shade of Indigo”, Chapter 7, pp. 71-78,
  Edited by L. Meijer, N. Guyard, A. -L. Skaltsounis and G. Eisenbrand, Life in Progress Editions, Roscoff, France, 2006.
 4. Y. Chryssoulakis, Sister Daniilia
  How Diagnostic Technologies contribute to the Interpretation of the Byzantine Icons, in Cultural Heritage Conservation and Environmental Impact Assessment by Non-Destructive Testing and Micro-Analysis, Rene Van Grieken and Koen Janssens (eds), A.A. Balkema Publishers, London (2005) 49- 65.
 5. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, C. Salpistis, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis
  Diagnostic Methodology for the examination of Byzantine frescoes and icons. Non-destructive investigation and pigment identification, in Non-Destructive Microanalysis of Cultural Heritage Materials, Volume XLII, K. Janssens and R. Van Grieken (eds), Elsevier B. V., Amsterdam (2004) 565-604.
 6. Μοναχή Δανιηλία, Κ.Σ. Ανδρικόπουλος, Σοφία Σωτηροπούλου
  Τα μυστικά της Τεχνικής των Ανθιβόλων, στο Εκ Χιονιάδων... Σπουδές και ανθίβολα, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου, Βόλος (2004) 218-233.
 7. C. Salpistis, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis
  Multispectral Spectroscopy Through Tunable Multispectral Reflectoscopy Between 200 nm and 3500 nm. [A powerful, under development tool of investigation, on painted artworks], in Molecular and Structural Archaeology: Cosmetic and Therapeutic Chemicals (NATO Science Series II: Mathematics, Physics & Chemistry vol. 117), Georges Tsoucaris and Janusz Lipkowski (eds), Kluwer Academic Publishers (2003) 73-83.

III. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. I. KARAPANAGIOTIS, E. MINOPOULOU, L. VALIANOU, SISTER DANIILIA, AND Y. CHRYSSOULAKIS
  Investigation of the Colourants Used in Icons of the Cretan School of Iconography,
  Analytica Chimica Acta 2009, 647(2) 231-242.
 2. P.N. MANOUDIS,  I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS, B. KOLINKEOVA AND C. PANAYIOTOU
  Superhydrophobic Films For The Protection Of Outdoor Cultural Heritage Assets,
  Applied Physics A 2009, accepted, in press.
 3. P.N. MANOUDIS,  I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS, B. KOLINKEOVA AND C. PANAYIOTOU
  Surface Properties of Superhydrophobic Coatings for Stone Protection,
  Journal of Nano Research 2009, accepted, in press.
 4. I. KARAPANAGIOTIS, D. MANTZOURIS, Y. CHRYSSOULAKIS, H.A. SAADEH, M.A. ALAWI, M.S. MUBARAK, R. KARADAG, T. YURDUN, Z. ALSAAD, O. ABDEL-KAREEM, L. PUCHINGER AND F. SAUTER
  Inter-laboratory Chemical Study of Natural Materials from the Historical Wiesner Collection,
  Jordan Journal of Chemistry 2009, 4(2) 195-208.
 5. L. VALIANOU, K. STATHOPOULOU, I. KARAPANAGIOTIS, P. MAGIATIS, Ε. PAVLIDOU, A.-L. SKALTSOUNIS AND Y. CHRYSSOULAKIS
  Phytochemical Analysis of Young Fustic (Cotinus coggygria heartwood) and Identification of Isolated Colourants in Historical Textiles,
  Analytical and Bioanalytical Chemistry 2009, 394, 871-882.
 6. P.N. MANOUDIS,  A. TSAKALOF, I. KARAPANAGIOTIS, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
  Fabrication of Super-hydrophobic Surfaces for Enhanced Stone Protection,
  Surface and Coatings Technology 2009, 203 (10-11), 1322-1328.
 7. Sister Daniilia, Elpida Minopoulou, Konstantinos S. Andrikopoulos, Andreas Tsakalof, Kyriaki Bairachtari (2008)
  From Byzantine to post-Byzantine art: the painting technique of St Stephen's wall paintings at Meteora, Greece,
  Journal of Archaeological Science, Volume 35, Issue 9, September 2008, Pages 2474-2485.
 8. S. Sotiropoulou, Sister Daniilia, C. Miliani, F. Rosi, L. Cartechini, D. Papanikola-Bakirtzis (2008)
  Microanalytical investigation of degradation issues in Byzantine wall paintings,
  Appl. Phys. A, Volume 92, Number 1, July 2008 , pp. 143-150.
 9. Sister Daniilia, K.S. Andrikopoulos, S. Sotiropoulou And I. Karapanagiotis (2008)
  Analytical Study into El Greco’s Baptism of Christ: Clues to the Genius of His Palette,
  Applied Physics A 2008, 90 (3), 565-575.
 10. Sister Daniilia, Elpida Minopoulou, Fr. Demosthenis Demosthenous, Georgios Karagiannis (2008)
  A comparative study of wall paintings at the Cypriot monastery of Christ Antiphonitis: one artist or two?
  Journal of Archaeological Science, Volume 35, Issue 6, June 2008, Pages 1695-1707.
 11. Georgios Karagiannis, Christos Salpistis, Georgios Sergiadis, Ioannis Chryssoulakis, Non-destructive multi-spectral reflectoscopy between 800 nm and 1900 nm: An instrument for the investigation of the stratigraphy in paintings, Review of Scientific Instruments, vol. 78, issue 6, June 2007.
 12. SISTER DANIILIA, E. MINOPOULOU, K.S. ANDRIKOPOULOS, I. KARAPANAGIOTIS AND G.A. KOUROUKLIS
  Evaluating a Cumaean Sibyl: Domenichino or Later? A Multi-analytical Approach,
  Analytica Chimica Acta 2008, 611 (2), 239-249.
 13. P.N. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
  Superhydrophobic Composite Films Produced on Various Substrates,
  Langmuir 2008, 24 (19), 11225-11232.
 14. I. KARAPANAGIOTIS, A. LAKKA, L. VALIANOU AND Y. CHRYSSOULAKIS
  High-Performance Liquid Chromatographic Determination of Colouring Matters in Historical Garments from the Holy Mountain of Athos,
  Microchimica Acta 2008, 160 (4), 477-483.
 15. A. TSAKALOF, P. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, I. CHRYSSOULAKIS AND C. PANAYIOTOU
  Assessment of Synthetic Polymeric Coatings for the Protection and Preservation of Stone Monuments,
  Journal of Cultural Heritage 2007, 8 (1) 69-72.
 16. P. MANOUDIS, S. PAPADOPOULOU, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
  Polymer-Silica Nanoparticles Composite Films As Protective Coatings For Stone-Based Monuments,
  Journal Of Physics: Conference Series 2007, 61, 1361-1365.
 17. I. KARAPANAGIOTIS, L. VALIANOU, SISTER DANIILIA AND Y. CHRYSSOULAKIS
  Organic Dyes in Byzantine and Post-Byzantine Icons from Chalkidiki (Greece),
  Journal of Cultural Heritage 2007, 8 (3) 294-298.
 18. I. KARAPANAGIOTIS
  An Energetic Criterion to Compare the Evolution of Thermally-Excited Surface Disturbances and Nanoindentation-Induced Defects on Thin Polymer Films,
  Surface Science 2007, 601 (16) 3426-3430.
 19. Sister Daniilia, Andreas Tsakalof, Kyriaki Bairachtari and Yannis Chryssoulakis (2007)
  The Byzantine wall paintings from the Protaton Church on Mount Athos, Greece: tradition and science,
  Journal of Archaeological Science, Volume 34, Issue 12, December 2007, Pages 1971-1984.
 20. Sister Daniilia, Konstantinos S. Andrikopoulos (2006)
  Issues Relating to the Common Origin of two Byzantine Miniatures: In-situ Examination with Raman Spectroscopy and Optical Microscopy
  Journal of Raman Spectroscopy, Volume 38 Issue 3, Pages 332 - 343.
 21. K. S. Andrikopoulos, Sister Daniilia, B. Roussel, K. Janssens, In vitro validation of a mobile Raman – XRF micro-analytical instrument's capabilities on the diagnosis of Byzantine icons, Journal of Raman Spectroscopy 37 (2006) 1026-1036.
 22. I. KARAPANAGIOTIS AND Y. CHRYSSOULAKIS
  Investigation of Red Natural Dyes Used in Historical Objects by HPLC-DAD-MS,
  Annali di Chimica 2006, 96 (1-2) 75-84.
 23. I. KARAPANAGIOTIS
  Identification of Indigoid Natural Dyestuffs Used in Art Objects by HPLC Coupled to APCI-MS,
  American Laboratory 2006, 38 (3) 36-40
  (Invited paper)
 24. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
  Surface Diffusivity of Thin Polymer Films Measured by a Curvature Driven Flow and Rouse Dynamics,
  Surface Science 2006, 600 (5) 1178-1184.
 25. I. KARAPANAGIOTIS, V. DE VILLEMEREUIL, P. MAGIATIS, P. POLYCHRONOPOULOS, K. VOUGOGIANNOPOULOU AND A.-L. SKALTSOUNIS
  Identification of the Coloring Constituents of Four Natural Indigoid Dyes

  Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 2006, 29 (10) 1491-1502.
 26. A.N. ASSIMOPOULOU, I. KARAPANAGIOTIS, A. VASILIOU, S. KOKKINI AND V.P. PAPAGEORGIOU
  Analysis of Alkannin Derivatives from Alkanna Species by High-Performance Liquid Chromatography/Photodiode Array/Mass Spectrometry,
  Biomedical Chromatography 2006, 20 (12) 1359-1374.
 27. S. Sotiropoulou(2005)
  La pourpre dans l’art Cycladique: identification du pigment dans les peintures murales d’Akrotiri (Thera, Grece),
  Preistoria Alpina Suppl. 1, v. 40 (2004) Museo Tridentino di Scienze Naturali Trento, Trento 2005, pp. 167-176.
 28. I. KARAPANAGIOTIS, SISTER DANIILIA, A. TSAKALOF AND Y. CHRYSSOULAKIS
  Identification of Red Natural Dyes in Post-Byzantine Icons by HPLC,
  Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2005, 28 (5) 739-749.
 29. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
  Curvature Driven Flow of Thin Polymer Films and Diffusivity Measurements,
  Macromolecules 2005, 38 (8) 3420-3425.
 30. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
  A Criterion for Dewetting Initiation from Surface Disturbances on Ultrathin Polymer Films,
  Langmuir 2005, 21 (20) 9194-9198.
 31. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
  Particle Nucleation for Dewetting Initiation of Thin Polymer Films,
  Journal of Applied Polymer Science 2005, 98 (1) 138-145.
 32. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
  Polymer Film Rupturing in Comparison with Leveling and Dewetting,
  Surface Science 2005, 594 (1-3) 192-202.
 33. Sister Daniilia, Sister Maximi, I. Papaggelos, A. Strati, D. Bikiaris, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, Y. Chryssoulakis, o rmylia Art Diagnosis Centre . Our Lady of Mercy: The Adventures of an Icon, Journal of Zeitschrift Fur Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK) 16 (2) (2002) 336-351.
 34. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
  Dynamics of the Leveling Process of Nanoindentation Induced Defects on Thin Polystyrene Films,
  Polymer 2002, 43 (4) 1343-1348.
 35. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
  Dewetting Dynamics of Thin Polystyrene Films from Sputtered Silicon and Gold Surfaces,
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2002, 207 (1-3) 59-67.
 36. Sister Daniilia, D. Bikiaris, L. Burgio, P.Gavala, R. J. H. Clark, Y. Chryssoulakis, An extensive non-destructive and micro-spectroscopic study of two post-Byzantine overpainted icons of the 16th century, Journal of Raman Spectroscopy 33 (10) (2002) 807-814.
 37. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
  Nucleation Processes for Dewetting Initiation of Thin Polymer Films,
  Langmuir 2001, 17 (11) 3266-3272.
 38. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
  Leveling and Dewetting Processes of Nanoindentation-Induced Defects on Thin Polymer Films,
  Macromolecules 2001, 34 (11) 3741-3747.
 39. I. KARAPANAGIOTIS, W.W. GERBERICH AND D.F. EVANS
  Early Dewetting Stages of Thin Polymer Films Initiated by Nanoindentation,
  Langmuir 2001, 17 (8) 2375-2379.
 40. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, C. Salpistis, G. Karagiannis, B. A. Price, J. H. Carlson, Panselinos byzantine wall-paintings of the Protato church, Mount Athos, Greece: A technical examination, Journal of Cultural Heritage 1 (2000) 91-110.
 41. S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, An optimization study of colour measurements on digitized slides representing art-paintings, The Society of Dyers and Colourists, Journal (JSDC) 116 (2000) 23-31.
 42. D. Bikiaris, Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, O. Katsimbiri, E. Pavlidou, A. P. Moutsatsou, Y. Chryssoulakis, Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies. Application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece, Spectrochimica Acta, Part A, 56 (1999) 3-18.
 43. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, An extensive non-destructive and micro-spectroscopic research of “The Birth of St Ioannis the Baptist”. A typical post-Byzantine icon painted during the second half of the 15th Century, Revue d'Archeometrie 23 (1999) 79-89.
 44. M. Astrapellou, M. Stavrakakis, A. Koutsouris, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, Chromatic changes in the preparation layers of painted art works in unfavourable environmental conditions of conservation, Revue d'Archeometrie 23 (1999), 71-78.
 45. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α. ΛΑΚΚΑ, MONAXH ΔΑΝΙΗΛΙΑ ΚΑΙ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
  Φυσικές Οργανικές Χρωστικές σε Έργα Τέχνης,
  Χημικά Χρονικά 2008, 70 (4) 21-24.
 46. ΜΟΝΑΧΗ ΔΑΝΙΗΛΙΑ, Κ.Σ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Μελέτη της Τεχνικής της «Βάπτισης του Χριστού» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με Εφαρμογή Αναλυτικών Μεθόδων Διάγνωσης,
  Μουσείο Μπενάκη 2005, 5, 115-134.
 47. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μ. ΓΚΙΚΑ, ΑΔΕΛΦΗ ΔΑΝΙΗΛΙΑ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΚΑΛΩΦ
  Ταυτοποίηση Οργανικών Χρωστικών στα Έργα Τέχνης μη τη Μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης,
  Χημικά Χρονικά 2005, 67 (1-2) 31-34.
 48. Δανιηλία Μοναχή, Σ. Σωτηροπούλου, Δ. Μπικιάρης, Χρ. Σαλπιστής, Γ. Καραγιάννης, Γ. Χρυσουλάκης, B. A. Price, J. H. Carlson, Οι τοιχογραφίες του Πανσελήνου στον Ι. Ναό του Πρωτάτου Αγίου Όρους: Φυσικοχημική ανάλυση, Αρχαιολογία 73 (1999) 91-96 και 74 (2000) 84-92.
 49. Y. Chryssoulakis, K. Panayotou, Indentification of pigments in a post-byzantine mural painting by micro-Raman spectroscopy, Revue d'Archeometrie 21 (1997) 97-101.

IV. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. S. Sotiropoulou, V. Perdikatsis , Ch. Apostolaki, A. Karydas, A.Devetzi and V. Birtacha (2008)
  Lead pigments and related tools in Akrotiri - Thera. Provenance and elaboration techniques.
  5th International Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry, held in the American School of Classical Studies at Athens, on 8th-10th September 2008.
 2. P. Manoudis, K. Μantziari, C. Panayiotoy, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof and I. Zuburtikudis, Creation and Evaluation of Super-hydrophobic Surfaces for the Protection of Stone Monuments, 6th Hellenic Chemical Engineering Conference, Athens, Greece, May 31 – June 2, 2007, pp. 1245-1248. Edited by Cosmware, Athens, May 2007.
 3. Ι. Καραπαναγιωτης, Χ. Καρύδης, Λ. Βαλιάνου και Ι. Χρυσουλάκης, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Ταυτοποίησης Φλαβονοειδών, Ανθρακινονών και Παραγώγων του Ινδικού με Χρήση Υγρής Χρωματογραφίας και Εφαρμογή της σε Αντικείμενα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, Μάιος 31 – Ιούνιος 2, 2007, σελ. 545-548. Εκδόσεις Cosmware, Αθήνα, Μάιος 2007.
 4. P. Manoudis, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof and K. Andrikopoulos, Comparative Study of the Efficacy of Synthetic Coatings for Stone Monuments Protection, Innovative Technologies and Materials for the Protection of Cultural Heritage, Industry, Research, Education: European Acts & Perspectives”, Athens, Greece, December 16-17, 2003, pp. 511-514. Edited by the Technical Chamber of Greece, Greece, 2007.
 5. I. Karapanagiotis, Identification of Natural Organic Dyes Used in Art Objects of the Cultural Heritage of the S.E. Mediterranean Area by HPLC, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.
 6. I. Karapanagiotis, Sister Daniilia, A comparison of the organic dyes used in icons and textiles of the Mediterranean area in Byzantine and Post-Byzantine period, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.
 7. S. Sotiropoulou, W. Wei, Non-contact method for the documentation, evaluation and monitoring of conservation treatments for icons, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.
 8. A. Ntousi, Sister Daniilia, E. Minopoulou, The crazing effect in post-Byzantine icons of the 19 th century. Study of the effect – The restoration treatment of icons, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.
 9. I. Karapanagiotis, Sister Daniilia, L. Valianou, Identification of Natural Organic Dyes in Byzantine Iconography, ICOM-CC–Wood, Furniture and Lacquer ‘Icon and Portrait International Conference', King Maryut, Alexandria, Egypt, 18-20 September 2006, H. Hanna (ed.), St Mena Coptic Orthodox Monastery, King Maryut, Alexandria, Egypt (2006) 107-115.
 10. G. Karagiannis, G. Sergiadis, C. Salpistis, G. Sakas, B.G. Brunetti, R. Bahgat, S.A. Rahim, Fr. D. Dimosthenous, Fr. I. Barakat, InfrArtSonic INCO-CT-2005-015338 project: Development of a Novel System for Non-Destructive Stratigraphy Determination of Artworks using Acoustic Microscopy and UV/VIS/nIR/mIR spectroscopy, ICOM-CC–Wood, Furniture and Lacquer ‘Icon and Portrait International Conference', King Maryut, Alexandria, Egypt, 18-20 September 2006, H. Hanna (ed.), St Mena Coptic Orthodox Monastery, King Maryut, Alexandria, Egypt (2006) 136-145.
 11. S. Sotiropoulou, W. Wei, A Report on a Non-contact method for the identification, documentation and protection of icons, ICOM-CC–Wood, Furniture and Lacquer ‘Icon and Portrait International Conference', King Maryut, Alexandria, Egypt, 18-20 September 2006, H. Hanna (ed.), St Mena Coptic Orthodox Monastery, King Maryut, Alexandria, Egypt (2006) 146-152.
 12. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, D. Bikiaris, The Pathology of the Wall Paintings in the Protaton Church, Mount Athos, Greece, ICOM-CC–Wood, Furniture and Lacquer ‘Icon and Portrait International Conference', King Maryut, Alexandria, Egypt, 18-20 September 2006, H. Hanna (ed.), St Mena Coptic Orthodox Monastery, King Maryut, Alexandria, Egypt (2006) 126-135.
 13. I. Karapanagiotis, S. Sotiropoulou, E. Chryssikopoulou, P. Magiatis, K.S. Andrikopoulos, Y. Chryssoulakis, Investigation of Tyrian Purple occurring in prehistoric wall paintings of Thera, 23rd DHA annual meeting, Montpellier, France, November 4-6, 2004 (in press).
 14. I. Karapanagiotis, Sister Daniilia, A. Tsakalof, S. Sotiropoulou, P. Magiatis, Y. Chryssoulakis, HPLC-DAD-MS Analyses of Natural Dyestuffs in Objects of the Cultural Heritage, 5 th Hellenic Conference in Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 2005, Tziola (ed.), Aristotle University of Thessaloniki ( 2005) 1205-1209.
 15. Y. Chryssoulakis, Sister Daniilia, The contribution of Modern Technologies to the True Interpretation of the Inner Spiritual Meaning Expressed through Byzantine Iconography, (Full Proceedings), 1 st Balcan Conference on Physics in Culture, The Solid State Physics in the study of Cultural Heritage, Thessaloniki, Greece, 28-30 October 1999, Paraskevopoulos K.M. (ed.), Aristotle University of Thessaloniki (2000) 91-118.
 16. D. Bikiaris, Sister Daniilia, I. Papaggelos, Y. Chryssoulakis, Non destructive characterisation of the painting materials through μRaman and μFT-IR spectroscopic measurements, Two case studies from the post-Byzantine iconography, 1 st Balcan Conference on Physics in Culture, The Solid State Physics in the study of Cultural Heritage, Thessaloniki, Greece, 28-30 October 1999, Paraskevopoulos K.M. (ed.), Aristotle University of Thessaloniki (2000) 73-90.
 17. Sister Daniilia, Sister Maximi, I. Papaggelos, D. Bikiaris, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, R. Pandi, Y. Chryssoulakis, An extensive non-Destructive and micro-spectroscopic research of “The Mother of God, Hodegetria”. A Byzantine icon of the Palaeologean era, 1 st Balcan Conference on Physics in Culture, The Solid State Physics in the study of Cultural Heritage, Thessaloniki, Greece, 28-30 October 1999, Paraskevopoulos K.M. (ed.), Aristotle University of Thessaloniki (2000) 53-72.
 18. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, C. Salpistis, G. Karagiannis, B. A. Price, J. H. Carlson, Panselinos byzantine wall-paintings of the Protato church, Mount Athos, Greece: A technical examination, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome, Italy, 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 499-529.
 19. D. Bikiaris, Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, O. Katsimbiri, E. Pavlidou, A. P. Moutsatsou, Y. Chryssoulakis, Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies. Application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome, Italy, 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 483-498.
 20. G. Chiavari, D. Fabbri, S. Prati, R. Mazzeo, D. Bikiaris, Sister Daniilia, Y. Chryssoulakis, Analytical pyrolysis: A rapid tool for the chemical characterization of byzantine painting layers, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome, Italy, 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 1145-1162.
 21. S. Sotiropoulou, Sister Daniilia, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, An extensive non-destructive and micro-spectroscopic research of “The Birth of St Ioannis the Baptist”. A typical post-Byzantine icon painted during the second half of the 15th Century, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome , Italy , 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 1219-1243 .
 22. M. Astrapellou, M. Stavrakakis, A. Koutsouris, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, Chromatic changes in the preparation layers of painted art works in unfavourable environmental conditions of conservation, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome, Italy, 17-19 May 1999 , M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 919-937.
 23. Σ. Σωτηροπούλου, Αδελφή Δανιηλία, Δ. Μπικιάρης, Γ. Χρυσουλάκης, Εκτενής μελέτη εικόνας με το Γενέσιο του Προδρόμου (β΄ μισό του 15 ου αι.) με μη καταστρεπτικές και μικροφασματοσκοπικές τεχνικές, στο Διεθνές Συμπόσιο Βυζαντινές εικόνες: Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, 20-21 Φεβρουαρίου 1998, Μαρία Βασιλάκη (Επ.), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο (2002) 247-260.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. K. Stathopoulou, P. Magiatis, I. Karapanagiotis, L. Valianou and Y. Chryssoulakis, Phytochemical Analysis of Cotinus coggygria Heatwood. Identification of Colorants in Historical Art Objects, 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, Graz, Austria, September 2-6, 2007.
 2. P. Manoudis, L. Valianou, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, I. Zuburtikudis, K. Matziari and C. Panayiotou, Polumer-silica nanoparticle composites for the protection of monuments and archaeological textiles, 7th International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, Greece, July 16-18, 2007.
 3. P. Manoudis, K. Mantziari, C. Panayiotou, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof and I. Zuburtikudis, Creation and Evaluation of Super-hydrophobic Surfaces for the Protection of Stone Monuments, 6th Hellenic Chemical Engineering Conference, Athens, Greece, May 31 – June 2, 2007.
 4. Ι. Καραπαναγιώτης, Χ. Καρύδης, Λ. Βαλιάνου και Ι. Χρυσουλάκης, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Ταυτοποίησης Φλαβονοειδών, Ανθρακινονών και Παραγώγων του Ινδικού με Χρήση Υγρής Χρωματογραφίας και Εφαρμογή της σε Αντικείμενα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, Μάιος 31- Ιούνιος 2, 2007.
 5. I. Karapanagiotis, Sister Daniilia, A Comparison of the Organic Dyes Used in Icons and Textiles of the Mediterranean Area in the Byzantine and Post Byzantine Period, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.
 6. I. Karapanagiotis, Identification of Natural Organic Dyes Used in Icons and Art Objects of the Cultural Heritage of the S.E. Mediterranean Area by High Performance Liquid Chromatography, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.
 7. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, Beneath the Icons' Surface. Historical and Pictorial Data Disclosed through Diagnosis, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.
 8. Δανιηλία Μοναχή, Σ. Σωτηροπούλου, Γ. Καραγιάννης, Δ. Μπικιάρης, Χρ. Σαλπιστής, Ι. Χρυσουλάκης, Η τεχνική της ζωγραφικής του Πανσέληνου. Φυσικοχημική ανάλυση των τοιχογραφιών στον Ι.Ν. του Πρωτάτου, Άγιον Όρος – Το μεγαλείο του Πρωτάτου, η σωτηρία του μνημείου και η διαχρονική συμβολή των Καρυών, Θεσσαλονίκη, 21 – 24 Οκτωβρίου 2006.
 9. I. Karapanagiotis, L. Valianou, Y. Chryssoulakis, Analysis of Natural Organic Dyes in Ancient Artistic Works by High Performance Liquid Chromatography, 5 th Aegean Analytical Chemistry Days, Thessaloniki , Greece , 5-8 October 2006.
 10. P. Manoudis, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou, Hydrophobicity of Thin Polymer Films Enhanced by Silica Nanoparticles, XXII Panhellenic Conference of Solid State Physics and Materials Science, Patra, Greece, 24-27 September 2006.
 11. J. Kirby, M. van Bommel, C. Higgitt, D. Peggie, M. Groot Wassink, I. van den Berghe, J. Wouters, S. Sotiropoulou, I. Karapanagiotis, L. Valianou, C. Miliani, C. Clementi, I. Petroviciu, C. Grzywacz, A. Quye, Dyeing and Dyestuffs Revealed: The Eu-ARTECH Collaborative Study of Reference Materials, 25th annual DHA meeting, Dyes in History and Archaeology (DHA), Suceava, Romania, 21-23 September 2006.
 12. I. Karapanagiotis, C. Karydis, A. Lakka, L. Valianou, C. Panayiotou, Identification of dyes on Ecclesiastical Garments from the Holy Mountain of Athos: The Sakkos of Emperor Ioannis Tsimiskis, 25th annual DHA meeting, Dyes in History and Archaeology (DHA), Suceava , Romania , 21-23 September 2006.
 13. P. Manoudis, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou, Super-hydrophobic surfaces for the protection of stone monuments, ECOSS 24, 24 th European Conference on Surface Science, Paris, France, 4-8 September, 2006.
 14. I. Karapanagiotis, Identification of Natural Organic Dyes Used in Art Objects by Liquid Chromatography Coupled to Mass Spectrometry, 17 th International Mass Spectrometry Conference, Prague, Czech Republic, 27 August – 1 September 2006.
 15. P. Manoudis, S. Papadopoulou, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou, Polymer-Silica Nanoparticles Composite Films as Protective Coatings for Stone-based Monuments, ICN+T 2006, International Conference on Nanoscience and Technology, Basel, Switzerland, 30 July – 4 August 2006.
 16. S. Sotiropoulou, Sister Daniilia, K. Andrikopoulos, Colour analysis following styles' and techniques' evolution of Byzantine icons throughout the centuries, Cost G8 Action, Non-Destructive Analysis and Testing of Museum Objects, Nicosia, Physics Department of the University of Cyprus, Cyprus, 18-20 May 2006.
 17. Sister Daniilia, K.S. Andrikopoulos, Non-Destructive Analysis of a Miniature by means of Optical Microscopy and Raman Spectroscopy, Cost G8 Action, Non-Destructive Analysis and Testing of Museum Objects, Nicosia, Physics Department of the University of Cyprus, Cyprus, 18-20 May 2006.
 18. Sister Daniilia, G. Karagiannis, S. Sotiropoulou, The Hidden Beauty of an Icon: Virgin Hodigitria, Crossing Boundaries, Sharing Experience, Posters Exhibition, National Academy of Art, Sofia , Bulgaria , 9 - 26 March 2006.
 19. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, D. Bikiaris, Panselinos' Palette on Protaton Wall Paintings, Crossing Boundaries, Sharing Experience, Posters Exhibition, National Academy of Art, Sofia, Bulgaria, 9 - 26 March 2006.
 20. J. Kirby, M. van Bommel, C. Higgitt, M.G. Wassink, I. van den Berghe, J. Wouters, S. Sotiropoulou, I. Karapanagiotis, V. de Villemereuil, A. Quye, H. McNab, A. Huhme, C. Grzywacz and C. Miliani, What Dyes your Textile yellow? A Weld Study, 24th annual DHA meeting, Dyes in History and Archaeology, Liverpool , UK , 3-4 November 2005.
 21. Κ.Σ. Ανδρικόπουλος, Δανιηλία Μοναχή, Μελέτη γνησιότητας γραμματοσήμου της Αθηναϊκής περιόδου, ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 28-31 Αυγούστου 2005.
 22. K.S. Andrikopoulos, Sister Daniilia, B. Roussel, K. Janssens, Validation of a mobile Raman – XRF micro analytical instrument's capabilities on the diagnosis of Byzantine icons, 3rd International Conference on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology, Paris, France, 31 August – 3 September 2005.
 23. I. Karapanagiotis, Identification of Indigoid Natural Dyestuffs Used in Art Objects by HPLC Coupled to APCI Mass Spectrometry, 29 th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Stockholm, Sweden, 26-30 June 2005.
 24. C. Michailof, I. Karapanagiotis, C. Panayiotou, Partitioning of Six Polyphenols between Olive Oil and Water, 29 th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Stockholm, Sweden, 26-30 June 2005.
 25. A.N. Assimopoulou, I. Karapanagiotis, V.P. Papageorgiou, Determination of Naturally Occurring Isohexenylnaphthazarins by HPLC-MS, 29 th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Stockholm, Sweden, 26-30 June 2005.
 26. A. Tsakalof, P. Manoudis, I. Karapanagiotis, I. Chryssoulakis, C. Panayiotou, Evaluation of the Protective Efficacy of Synthetic Organic Coatings Applied on Stone Monuments, European Materials Research Society, 2005 Spring Meeting, Strasbourg, France, 31 May – 3 June 2005.
 27. I. Karapanagiotis, S. Sotiropoulou, E. Chryssikopoulou, P. Magiatis, K.S. Andrikopoulos, Y. Chryssoulakis, Investigation of Tyrian Purple occurring in historical Wall Paintings of Thera, 23rd annual DHA meeting, Dyes in History and Archaeology, Montpellier, France, 4-5 November, 2004.
 28. I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, Sist. Daniilia And Y.Chryssoulakis, Analysis of Natural Organic Red Dyestuffs with HPLC, Annual meeting, User's Group for Mass Spectrometry and Chromatography (MaSC), Washington DC , USA , 8-9 April, 2004.
 29. G. Karagiannis, A. Drosou, C. Salpistis, Sister Daniilia, Y. Chryssoulakis, G. Sergiadis, Non-Destructive Stratigraphy Determination Of Artworks Using Systems Modeling, ΙΕΕΕ 1st International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications - ICTTA'04, Damascus, Syria, 19 - 23 April 2004 .
 30. P. Manoudis, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, K. Andrikopoulos, Comparative Study of the Efficacy of Synthetic Coatings for Stone Monuments Protection, Innovative Technologies and Materials for the Protection of Cultural Heritage, European Acts & Perspectives, Athens, Greece, 16-17 December 2003.
 31. G. Karagiannis, S. Daniilia, C. Salpistis, Y. Chryssoulakis, G. Sergiadis, Simulation of the light backscatter from the paint layers of artworks using non-destructive UV/VIS/nIR spectroscopy and signal processing theory (A first approach), 3rd International Conference on NDT, Chania, Crete, Greece, 15 - 17 October 2003.
 32. Y. Chryssoulakis, S. Sotiropoulou, The contribution of the exact sciences to diagnosis, conservation and digital archiving of the painted art works, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens, Greece, 28-31 May 2003.
 33. A. Giannikouri, Sister Daniilia, K. Andrikopoulos, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, The decoration of the “White ground hydriai hadra” from the Rodian potters' workshop: A preliminary study, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens , Greece , 28-31 May 2003.
 34. S. Sotiropoulou, Sister Daniilia, K. Andrikopoulos, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis, The personal traits of Gyzi: The first diagnostic approach of his paintings, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens , Greece , 28-31 May 2003.
 35. A. Tsakalof, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, Binding media identification in art objects: the state of art in Europe . Results of the international survey, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens , Greece , 28-31 May 2003.
 36. Sister Daniilia, A. Tsakalof, J. Wouters, I. Vanden Berghe, K. Andrikopoulos, Y. Chryssoulakis, The use of natural organic coloring materials on Byzantine and post-Byzantine icons, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens, Greece, 28-31 May 2003.
 37. A. Tsakalof, K. Bairachtari, I. Aslani, Y. Chryssoulakis, F. Kolisis, Biodegradation of art objects: impact on proteinaceous binding media identification in art objects, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens , Greece , 28-31 May 2003.
 38. A. Tsakalof, K. Bairachtari, Sister Daniilia, Y. Chryssoulakis, Identification of binding media in art objects: Protaton Church wall paintings and N. Gyzis' paintings, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens, Greece, 28-31 May 2003.
 39. Y. Chryssoulakis, Sister Daniilia, How Advanced Diagnostic Technologies could contribute to the Interpretation of the Inner Meaning Expressed through Byzantine Iconography, Art 2002, 7th International Conference on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Enviromental Heritage, Congress Centre Elzenveld, Antwerp, Belgium, 2-6 June 2002.
 40. C. Salpistis, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis, Multispectral Spectroscopy Through Tunable Multispectral Reflectoscopy Between 200 nm and 3500 nm, (A powerful, under development tool of investigation, on painted artworks), NATO ARW: Molecular and Structural Archaeology: Cosmetic and Therapeutic Chemicals, Erice, Italy, 23-27 May 2002.
 41. A. Tsakalof, K. Bairachtari, Y. Chryssoulakis, Identification of proteinaceous binding media in art objects by GC-MS, 2 nd Conference on Instrumental Methods of Analysis (IMA – 2001), Ioannina, Greece, 5 – 8 September 2001.
 42. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, The Use of Indigo and Red Lakes on Icons of the 15 th and 16 th centuries, Natural Colouring Lacs in Europe, Polygyros – Ormylia, 25-28 October 2001.
 43. S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis, Colour correction and storage of digitized image captures representing art paintings, First International Conference on Color in Graphics and Image Processing CGIP'2000, Saint-Etienne , France , 1-4 October 2000.
 44. D. Bikiaris, E. Tsiranidou, D. Svana, Y. Chryssoulakis, C. Panayiotoy, Thermogravimetric analysis of the amount of glue used as a binding material of the gypsum ground in Byzantine iconography, 4 th Mediterranean Conference on “Calorimetry and Thermal Analysis”, MEDICTA '99, Patras, Greece, September 1999.
 45. Y. Chryssoulakis, K. Panayotou, Indentification of pigments in a post-byzantine mural painting by micro-Raman spectroscopy, 5th International Conference on Non-Destructive Testing, Microanalytical Methods and Environmental Conservation, Budapest, Hungary, 24-28 September 1996.
 46. S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, An optimisation study of colour measurement on slides representing painted works of art, 5th International Conference on Non-Destructive Testing, Microanalytical Methods and Environmental Conservation, Budapest, Hungary, 24-28 September 1996.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations