Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Νέα και Ανακοινώσεις

19/05/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση συνεργασίας στο Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RAPP. A Robotic Platform to deliver smart, user empowering Robotic Applications!

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» διοργανώνει στις 26 και 27 Μάιου 2014 συνάντηση συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος RAPP (Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications).

Το πρόγραμμα RAPP εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. και συμμετέχουν σ’ αυτό συνολικά 6 εταίροι. Συντονιστής του προγράμματος είναι το ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, και στους υπόλοιπους φορείς εκτός από το Ίδρυμα Ορμύλια, συγκαταλέγονται Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και εταιρείες, όπως το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας στην Πολωνία, το Τεχνολογικό και Ερευνητικό Κέντρο INRIA στη Γαλλία, το Ινστιτούτο Γεροντολογίας ΜΑΤΙΑ στην Ισπανία, την εταιρεία Ortelio στην Αγγλία, την εταιρεία Sigma Orionis στη Γαλλία.

Σκοπός του προγράμματος RAPP είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας λογισμικού ανοιχτού κώδικα για να υποστηρίξει τη δημιουργία εφαρμογών Ρομποτικής (RApps), που θα αυξήσουν την ευελιξία και τη χρησιμότητα των ρομπότ. Οι εφαρμογές αυτές θα επιτρέψουν ώστε τα ρομπότ να παρέχουν βοήθεια και συντροφιά σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και κυρίως στους ηλικιωμένους.

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Δρ. Γεώργιος Καραγιάννης
Κα. Σοφία Ρέππου
Τηλ.: 23710 98400
http://rapp-project.eu/

Ζητείται βοηθός λογιστή.

Ζητείται βοηθός λογιστή με γνώσεις τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης) για μερική ή πλήρη απασχόληση στο Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ.
Περιοχή απασχόλησης : Ορμύλια Χαλκιδικής
Απαιτούμενο : Βιογραφικό Σημείωμα
Επικοινωνία:
- Θεόδωρος Γαρμπίδης, Φοροτεχνικός
fax: 2310 566 739
- Κατερίνα Καραγιάννη, Γραμματέας Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ
fax: 23710 98402

17/03/2014 Τα ρομπότ εκπαιδεύονται στο...Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ»

Το Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ» σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας, τρία ακόμη ερευνητικά κέντρα (INRIA - Γαλλία, MATIA - Ισπανία) και δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SIGMA Orionis - Γαλλία, Ortelio - Αγγλία) συμμετέχει στο νέο τριετές ερευνητικό έργο RAPP, τα αρχικά του οποίου σημαίνουν Robotic Applications, δηλαδή ρομποτικές εφαρμογές, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2013 με χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7, με συνολικό ποσό για όλους τους συμμετέχοντες τα 1.950.000 ευρώ. Όπως μας είπε ο γενικός συντονιστής του RAPP, κ. Περικλής Μήτκας, που είναι επίσης Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, κατά την διάρκεια της εκπόνησης του έργου, θα αγοραστούν τέσσερα ρομπότ και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί μια πλατφόρμα λογισμικού που θα επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών για την συνεχή βελτίωση της χρηστικότητας και αποδοτικότητάς τους. Όπως σημειώνεται, η κοινοπραξία RAPP διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στους τομείς της ρομποτικής, της μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δεδομένων, της μηχανικής όρασης, της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης λογισμικού, και της υποστήριξης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων.

Περισσότερα
Ο τύπος σχετικά

14/02/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (SurgicalExcavation)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SurgicalExcavation.
Κείμενο πρόσκλησης: αρχείο PDF, (η πρόσκληση έληξε)
Σχετικό Έντυπο Στοιχείων Ενδιαφερομένων (Άρθρο 7).
Έντυπο

10/02/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (SurgicalExcavation)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SurgicalExcavation.
Κείμενο πρόσκλησης: αρχείο PDF, (η πρόσκληση έληξε)
Σχετικό Έντυπο Στοιχείων Ενδιαφερομένων (Άρθρο 7).
Έντυπο

11/11/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (SurgicalExcavation)

Για σύμβαση έργου με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού στα πλαίσια του έργου SurgicalExcavation.
Κείμενο πρόσκλησης: αρχείο PDF (η πρόσκληση έληξε)

11/11/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (SurgicalExcavation)

Για σύμβαση έργου με ειδικότητα Φυσικού ή Χημικού στα πλαίσια του έργου SurgicalExcavation.
Κείμενο πρόσκλησης: αρχείο PDF (η πρόσκληση έληξε)

25/09/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής συνάντηση εργασίας στο Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ» για τις «Ερευνητικές Υποδομές Πολιτισμικής Κληρονομιάς» - CHARISMA
  Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» διοργάνωσε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2013 διεθνή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος CHARISMA: Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures, Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration (Προηγμένες Ερευνητικές Υποδομές για την Πολιτισμική Κληρονομιά, Συνέργεια για πολυεπιστημονική προσέγγιση στην διατήρηση/συντήρηση).
  Το πρόγραμμα CHARISMA εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., και συμμετέχουν σ' αυτό συνολικά 21 εταίροι.
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, και στους υπόλοιπους φορείς συγκαταλέγονται γνωστά Ευρωπαϊκά Μουσεία, όπως το Βρετανικό Μουσείο και το Εθνικό Μουσείο του Πράδο, πολιτιστικά Ιδρύματα, όπως η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, ο Οργανισμός Ιστορικών Μνημείων της Γαλλίας, και ο Εθνικός Οργανισμός Συντήρησης της Ολλανδίας, καθώς και αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, το Ινστιτούτο Doerner της Γερμανίας, το Πανεπιστήμιο «Ν. Κοπέρνικος» της Πολωνίας και άλλα.
  Σκοπός του προγράμματος CHARISMA είναι η δημιουργία και εδραίωση μίας πολυεπιστημονικής συνέργειας που θα οδηγήσει σε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για τη μελέτη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η περεταίρω διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διάγνωση και συντήρηση αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, μνημείων και έργων τέχνης.
Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Δρ. Γεώργιος Καραγιάννης
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τηλ.: 23710 98400,
E-mail: g.karagiannis@artdiagnosis.gr
www.charismaproject.eu
http://www.charismaproject.eu/contacts.aspx

18/01/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κείμενο πρόσκλησης: (η πρόσκληση έληξε)

13/06/2008 International Workshop
Information processing and knowledge management applications in cultural heritage and conservation science

Information processing and knowledge management applications in cultural heritage and conservation science
International Workshop Supported by
(05ΑΚΜΩΝ83 and INCO-CT-2005-015338)
13th of June 2008, «ORMYLIA» Foundation, Chalkidiki

The conservation science is a scientific field involving contributions from many and different scientific disciplines. Advanced technologies are being developed for the analytical investigation of artworks contributing multivariate data for the documentation or completion of historical and archaeological data.
State of the art data and information processing and management systems are solicited to optimally merge and cross-evaluate the information that may be potentially revealed from the acquired and stored pertinent data after the combination of methods and techniques from the different scientific fields (i.e. multispectral images and spectra, multivariate data produced from the combination of variable physicochemical spectroscopic techniques, textual archives, multimedia content and other).
Research work is performed within this field combining optimal data acquisition, processing and management, associated with the development of novel - integrating techniques and methods targeting to a multidisciplinary approach and providing integrated solutions.
The merit and the added value of the application and further development of the signal/image and in general of the information processing techniques applied to the analytical, data in the field of conservation is not sufficiently exploited and should be intensively pushed forward. This is a mission that engineers and conservation scientists should jointly undertake. The assimilation of efforts of both side techniques is a prerequisite for a concrete collaboration to be setup.
Within this context we would appreciate to receive any scientific contributions on the following indicative topics:

  • Signal and image processing supporting novel non destructive testing techniques applied in art objects and monuments.
  • Knowledge management of cultural heritage assets including semantics. Applications based on the CIDOC CRM are encouraged to be presented.
  • Information processing and analytical data fusion acquired from artworks.
  • Alternatively, contributions could be focused in presenting recent innovative and applied research developments combining any of the aforementioned topics.

Contact details:

Georgios Karagiannis
Konstantinos Vavliakis
Ormylia Foundation, Art Diagnosis Centre
tel: (30) 2371098400
mob: (30) 6977236895
fax: (30) 2371098402


10/05/2007 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE

Η Εταιρεία VEECO - πρωτοπόρος στη Μετρολογία - συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ που βρίσκεται στην Ορμύλια Χαλκιδικής για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM) & Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM).

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο στο αρχείο pdf (αρχείο μεγέθους 77ΚΒ, ανοίγει σε νέο παράθυρο).

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations