Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Προσωπικό

Αδελφές του Κοινοβίου:
Δανιηλία μοναχή, Αιμιλιανή μοναχή, Πορφυρία μοναχή, Ηλιοδώρα μοναχή, Μαξίμη μοναχή.

ormylia@artdiagnosis.gr

Σπουδές:

Εικονογράφοι και Χημικοί. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προγενέστερη απασχόληση :

1972-σήμερα: Βυζαντινή εικονογραφία (τοιχογραφία, φορητή εικόνα, μικρογραφία, ψηφιδωτό).
1996-σήμερα: Ερευνήτριες. Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.

Ερευνητικές δραστηριότητες:

 • Μελέτη της Βυζαντινής Εικονογραφίας (παράδοση, συνταγές, βιβλιογραφία, κλπ.)
 • Έρευνα και κατηγοριοποίηση των τεχνικών ζωγραφικής παλαιών τοιχογραφιών, φορητών εικόνων, μικρογραφιών, ζωγραφικών έργων, κλπ.
 • Φυσικοχημική ανάλυση ανόργανων και οργανικών υλικών των έργων τέχνης: χρωστικές, λάκες, συνδετικά μέσα, βερνίκια.
 • Τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των έργων τέχνης με εφαρμογή μη καταστρεπτικών και αναλυτικών μεθόδων διάγνωσης.
 • Ζητήματα αυθεντικότητας των έργων τέχνης.

Διαβάστε επίσης για τις δημοσιεύσεις

Σοφία Σωτηροπούλου

s.sotiropoulou@artdiagnosis.gr

Σπουδές:

Διδακτορικό, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,
D.E.A., Πανεπιστήμιο του Bordeaux,
Πτυχίο Φυσικής, ΕΚΠΑ.
D.E.U.G. Ιστορίας Τέχνης, Πανεπιστήμιο NANTERRE - PARIS X.

Προγενέστερη απασχόληση :

1996-σήμερα: Ερευνήτρια, Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.
1993-1995: Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.

Ερευνητικές δραστηριότητες:

 • Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός, ανάλυση και μελέτη έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Φασματοσκοπία ορατού.
 • Επιστήμη του χρώματος.
 • Ανάλυση φυσικοχημικών ιδιοτήτων χρωστικών.
 • Λήψη και ερμηνεία πολυφασματικών εικόνων.
 • Τεκμηρίωση.

Διαβάστε επίσης για τις δημοσιεύσεις

Γεώργιος Καραγιάννης

g.karagiannis@artdiagnosis.gr

Σπουδές:

Διδακτορικό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Προγενέστερη απασχόληση :

1997-σήμερα: Υπεύθυνος, Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.
1996: Hellenic Telecommunication Authority (Collaboration as electrical Engineer student).
1993-1995: Technical Company (Development of Telecommunication studies for VHF, UHF broadcasting systems and field coverage).

Ερευνητικές δραστηριότητες:

 • Non Destructive Testing - Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος.
 • Image and signal Processing - Επεξεργασία εικόνας και σήματος.
 • Databases development - Ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων.

 Διάλεξη στο πανεπιστήμιο του Southampton, 02/11/2007.

Διαβάστε επίσης για τις δημοσιεύσεις

Χρήστος Σαλπιστής

Επίκουρος Καθηγητής - Ηλεκτρ. Μηχανολόγος ΑΠΘ.

Επιστημονικός Σύμβουλος, Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.

chrsalp@meng.auth.gr

Σπουδές:

Διδακτορική Διατριβή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992).
Δίπλωμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1979).


Προγενέστερη απασχόληση:

1997-σήμερα: Επιστημονικός Σύμβουλος, Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.

1997 Λέκτορας , Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1981 Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1979-1981 Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικές δραστηριότητες:


 • Στοιχεία Μηχανών, Τριβή, Πειραματική Αντοχή, Διατάξεις Μετρήσεων ,Μη Καταστρεπτικές Μέθοδοι Μετρήσεων, Διαγνωστικές Μέθοδοι Μετρήσεων.
 • Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Πειραματική Αντοχή, Ηλεκτρονική και Μηχανοηλεκτρονική.
 • Συγγραφή σημειώσεων για τις παραδόσεις του μαθήματος Ηλεκτρονική και Μηχανοηλεκτρονικής.
 • Διαμόρφωση εργαστηρίων Πειραματικής Αντοχής Υλικών.
 • Εργαστήριο υπέρυθρης ανακλαστογραφίας.

Διαβάστε επίσης για τις δημοσιεύσεις

Αργύριος Δάμτσιος

a.damtsios@artdiagnosis.gr

Σπουδές:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Diploma of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (in 2006).
2006-σήμερα : Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο τμήμα Εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

Προγενέστερη απασχόληση :

2006-σήμερα: Ερευνητής και Επιστημονικός Συνεργάτης, Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.

2004: Απασχόληση στην ΑΟΒ(Athens Olympic Broadcasting) ως Μηχανικός Ήχου, στα πλαίσια της διεξεγωγής και ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.
2003: Απασχόληση στην κλωστουφαντουργική εταιρία VARVARESSOS A.E. (με έδρα τη Νάουσα) με σκοπό την χαρτογράφηση του ηλεκτρικού δικτύου διανομής ενέργειας .

Ερευνητικές δραστηριότητες:

 • Non Destructive Testing - Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος.
 • Image and signal Processing - Επεξεργασία εικόνας και σήματος.
 • Software design and development – Ανάπτυξη και σχεδίαση λογισμικού.
 • 3D image rendering and model reconstruction.

Κωνσταντίνος Βαβλιάκης

k.vavliakis@artdiagnosis.gr

Σπουδές:

Διδακτορικό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008-σήμερα).
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2007).

 

Προγενέστερη απασχόληση :

2007-σήμερα: Ερευνητής και Επιστημονικός Συνεργάτης, Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.

2008-σήμερα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ινστιτούτο Πληροφορικής Τηλεματικής.
2006: Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης (συνεργασία ως προπτυχιακός φοιτητής).

2004: Compucon S.A. (συνεργασία ως προπτυχιακός φοιτητής).

Ερευνητικές δραστηριότητες:

 • Ανάλυση κοινωνικών δικτύων
 • Διερεύνηση των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού
 • Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων
 • Ανάπτυξη λογισμικού

Διαβάστε επίσης για τις δημοσιεύσεις

Κατερίνα Καραγιάννη,

Γραμματέας

Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης.

Μονάδα Παρακολούθησης Έργων.

k.karagianni@artdiagnosis.gr

Σπουδές:

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ε.Α.Π.- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών-Μηχανογραφημένο Λογιστηρίο, Δ.Ι.Ε. Κ. (Ο.Ε.Ε.Κ).

Προγενέστερη απασχόληση :

2002-σήμερα: Γραμματέας-Λογίστρια, Ίδρυμα Ορμύλια, Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης.

2001-2002: Γραμματέας-Λογίστρια, "HOVERNET Ltd"/ΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΜΑΓΚΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, εταιρεία παραγωγής λογισμικού & εμπόριο Η/Υ.

2000-2001: Διοικητικό Προσωπικό, ΑΤΕ Θεσσαλονίκης, τμήμα " Εισαγωγών - Εξαγωγών".

1999-2000: Διοικητικό Προσωπικό, ΙΚΑ Ν.Μουδανιών.

1998-1999: Γραμματέας σε Τεχνική Εταιρεία στα Ν.Μουδανιά.

Επικοινωνία

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations