Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Προσωπικό

Γεώργιος Καραγιάννης - Δημοσιεύσεις

Books

 1. Ι . Α . Παπάγγελος, Α . Στρατή, Μοναχή Δανιηλία, Εικόνων Κάλλος Αθέατον – The Hidden Beauty of Icons, Ίδρυμα Δεκόζη Βούρου, Ίνδικτος, Αθήνα 2004.

Journals and Book chapter

 1. Georgios Karagiannis, Christos Salpistis, Georgios Sergiadis, Ioannis Chryssoulakis, Non-destructive multi-spectral reflectoscopy between 800 nm and 1900 nm: An instrument for the investigation of the stratigraphy in paintings, Review of Scientific Instruments, vol. 78, issue 6, June 2007.
 2. Chr. SALPISTIS, G. KARAGIANNIS and Y. CHRYSSOULAKIS,
  Multispectral Spectroscopy Through Tunable Multispectral Reflectoscopy Between 200 nm and 3500 nm. [A powerful, under development tool of investigation, on painted artworks] Molecular and Structural Archaeology: Cosmetic and Therapeutic Chemicals (NATO Science Series II: Mathematics, Physics & Chemistry vol. 117), Publisher: Kluwer Academic Publishers, Georges Tsoucaris , Janusz Lipkowski (Editors), September 2003, p.73-83, ISBN: 1-4020-1499-6.
 3. G. Karagiannis , S. Sotiropoulou , Sister Daniilia and D. Mamaginidis,
  Τhe art-e-fact project database system. A general conception for the documentation of artworks based on rich and multilevel technical investigation. Electronic Imaging & the Visual Arts, EVA 2005 Florence proceedings, Editors Vito Cappellini and James Hemsley, Pitagora Editrice Bologna, March 2005, p. 107-111, ISBN: 88-371-1546-6.
 4. Sister Daniilia, Sophia Sotiropoulou, Dimitrios Bikiaris, Christos Salpistis, Georgios Karagiannis and Yannis Chryssoulakis,
  Diagnostic methodology for the examination of Byzantine frescoes and icons. Non-destructive investigation and pigment identification. Comprehensive Analytical Chemistry volume XLII : Non-Destructive Microanalysis of Cultural Heritage Materials , Janssens and Van Grieken (Eds.) Elsevier 2004 (Book Chapter), ISBN: 0-444-50738-8.
 5. Sister DANIILIA, Sister MAXIMI, I. PAPAGGELOS, A. STRATI, D. BIKIARIS, S. SOTIROPOULOU, G. KARAGIANNIS , Chr.SALPISTIS and Y. CHRYSSOULAKIS, Our Lady of Mercy: The Adventrures of an Icon. ZKK, ZEITSCHRIFT FUR KUNSTTECHNOLOGIE UND KONSERVIERUNG 16. JAHRGANG 2002 HEFT 2.
 6. Sister DANIILIA, Sophia SOTIROPOULOU, Dimitrios BIKIARIS, Christos SALPISTIS, Georgios KARAGIANNIS , Yannis CHRYSSOULAKIS, Beth. A. PRICE, Janice H. CARLSON
  Panselinos' byzantine wall-paintings of the Protato church, Mount Athos , Greece - a technical examination. Journal of Cultural Heritage, Vol.1 – No.2 –April-June 2000, ELSEVIER
 7. Αδ. Δανιηλία, Σ. Σωτηροπούλου, Δ. Μπικιάρης, Χρ. Σαλπιστής, Γ. Καραγιάννης , Γ. Χρυσουλάκης, Β.Α. Price, J. H. Carlson. Οι τοιχογραφίες του Πανσέληνου στον Ι. Ναό του Πρωτάτου Αγίου Όρους: Φυσικοχημική ανάλυση. Μέρος πρώτο. Αρχαιολογία, 73, 91-96 (1999).
 8. Αδ. Δανιηλία, Σ. Σωτηροπούλου, Δ. Μπικιάρης, Χρ. Σαλπιστής, Γ. Καραγιάννης , Γ. Χρυσουλάκης, B. A. Price, J. H. Carlson, Οι τοιχογραφίες του Πανσελήνου στον Ι. Ναό του Πρωτάτου Αγίου Όρους: Φυσικοχημική ανάλυση. Αρχαιολογία, Α΄ μέρος: Τεύχος 73, σελ. 91-96, Δεκέμβριος 1999 και Β΄ μέρος: Τεύχος 74, σελ. 84-92, Μάρτιος 2000

Conferences

 1. G. Karagiannis , G. Sergiadis, C. Salpistis, G. Sakas, B.G. Brunetti, S. Abdul Rahim, R. Bahgat, Fr D. Dimosthenous, Fr. I. Barakat,
  InfrArtSonic INCO - CT -2005-015338 project : Development of a Novel Method for Non - Destructive Stratigraphy Determination of Artworks using Acoustic Microscopy and UV / VIS / nIR / mIR spectroscopy . Icon and Portrait International Conference ICOM-CC-WOOD, Furniture and Lacquer , Egypt , September 18-20, 2006 . The conference is organised by the ICOM-CC-Wood committee.  
 2. Sister Daniilia, Sophia Sotiropoulou and Georgios Karagiannis ,
  Beneath the Icons' Surface, Historical and Pictorial Data Disclosed through Diagnosis, . Icon and Portrait International Conference ICOM-CC-WOOD, Furniture and Lacquer , Egypt , September 18-20, 2006 . The conference is organised by the ICOM-CC-Wood committee.  
 3. Sister Daniilia, Sophia Sotiropoulou, Georgios Karagiannis , Christos Salpistis and Dimitrios Bikiaris,
  The Pathology of the Wall Paintings in the Protaton Church, Mount Athos, Greece, Icon and Portrait International Conference ICOM-CC-WOOD, Furniture and Lacquer, Egypt, September 18-20, 2006. The conference is organised by the ICOM-CC-Wood committee.
 4. G. Karagiannis , C hr . Salpistis and G. Sergiadis ,
  Development of a Novel Method for Non-Destructive Stratigraphy Determination of Artworks using Acoustic Microscopy and UV/VIS/nIR spectroscopy , 7th EC conference Safeguarded Cultural Heritage - Understanding & Viability for the Enlarged Europe. Prague May 31st - June 3rd, 2006 .
 5. G. Karagiannis , D. Mamaginidis , D. Lazidou,
  «An “ontology” based system for indexing and retrieval of the conservation and documentation treatment for different kind objects of Museums collections», Knowledge Media Design Workshop, Florence 14th-18th March 2005 .
 6. G. Karagiannis , S. Sotiropoulou , Sister Daniilia and D. Mamaginidis,
  Τhe art-e-fact project database system. A general conception for the documentation of artworks based on rich and multilevel technical investigation. Electronic Imaging & the Visual Arts, EVA 2005 Florence 14th-18th March 2005 .
 7. C. Lamsfus, G. Karagiannis , S. Sotiropoulou , M.T. Linaza and S. Daniilia,
  The art-E-fact ontology: a possible contribution to CIDOC-CRM. 10th meeting of the CIDOC Special Interest Group (SIG) and ISO/TC46/SC4/WG9 , 7-10/12/2004 Nuremberg , Germany .
 8. G. Karagiannis , Sister Daniilia, D. Mamaginidis, S. Sotiropoulou, I. Kanellos, Y. Chryssoulakis, Ormylia's artworks' documentation system.
  «NOVEL TECHNOLOGIES FOR DIGITAL PRESERVATION, INFORMATION PROCESSING AND ACCESS TO CULTURAL HERITAGE COLLECTIONS», 24/05/2004 Ormylia-Greece.
 9. G. Karagiannis , A. Drosou, Chr. Salpistis, Sister Daniilia, Y. Chryssoulakis and G. Sergiadis,
  NON-DESTRUCTIVE STRATIGRAPHY DETERMINATION OF ARTWORKS USING system MODELING, ΙΕΕΕ 1st International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications - ICTTA'04 - April 19 - 23, 2004 Damascus , Syria .
 10. G. Karagiannis , Sister Daniilia, Chr. Salpistis, Y. Chryssoulakis and G. Sergiadis, Simulation of the light backscatter from the paint layers of artworks using non-destructive UV/VIS/nIR spectroscopy and signal processing theory (A first approach), 3 rd International Conference on NDT 15 - 17 October 2003, Chania – Crete, Greece
 11. Σ. Σωτηροπούλου, Α. Δανιηλία, Κ. Ανδρικόπουλος, Γ. Καραγιάννης και Γ. Χρυσουλάκης Η Ιδιοπροσωπία του Νικολάου Γύζη. Η πρώτη Διαγνωστική προσέγγιση της ζωγραφικής του. 4 ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας, Αθήνα 28-31 2003.
 12. Chr. SALPISTIS, G. KARAGIANNIS and Y. CHRYSSOULAKIS
  Multispectral Spectroscopy Through Tunable Multispectral Reflectoscopy Between 200 nm and 3500 nm . [A powerful, under development tool of investigation, on painted artworks] NATO ARW: MOLECULAR AND STRUCTURAL ARCHAEOLOGY : COSMETIC AND THERAPEUTIC CHEMICALS, Erice , Italy 23-27 May 2002
 13. Σ. Σωτηροπούλου, Γ. Καραγιάννης , Γ. Χρυσουλάκης
  Μέτρηση του χρώματος σε έργα ζωγραφικής Τέχνης mε εφαρμογή μη καταστρεπτικής τεχνικής . 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 31/5-2/6/2001.
 14. Sophia SOTIROPOULOU, Georgios KARAGIANNIS , Yannis CHRYSSOULAKIS.
  COLOUR CORRECTION AND STORAGE OF DIGITIZED IMAGE CAPTURES REPRESENTING ART PAINTINGS. 1 st International Conference on Color in Graphics and Image Processing October 1-4, 2000 Saint-Etienne , France .
 15. Sister Daniilia, Sister Maximi, I. Papaggelos, D. Bikiaris, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis , R. Pandi, Chr.salpistis and Y. Chryssoulakis,
  An extensive non destructive and micro-spectroscopic research of “The Mother of God, Hodegetria”, a byzantine icon of the palaelogean era Conference Proceedings 1st Balkan Conference on Physics in Culture "The Solid State Physics in the Study of the Cultural Heritage",Thessaloniki, October 28-30 1999
 16. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, Ch. Salpistis, G. Karagiannis , B. A. Price, J. H. Carlson
  PANSELINOS' BYZANTINE WALL-PAINTINGS OF THE PROTATON CHURCH, MOUNT ATHOS , GREECE : A TECHNICAL EXAMINATION, 6 th Ι international Conference on «Non-Destructive Testing and Microanalysis for the diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage », 17-20 /5/ 99, R ome , Italy

Διαλέξεις - Invited Lectures

 1. Γ. Καραγιάννης, Χ. Σαλπιστής, Γ. Σεργιάδης, Ι. Χρυσουλάκης, Διάλεξη στο EKETA με θέμα: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας μη Καταστρεπτικού Διαγνωστικού Ελέγχου των Έργων Ζωγραφικής Τέχνης, μέσω Υπέρυθρων Πολυφασματικών Λήψεων και Υπερήχων Εξαιρετικά Μικρού Μήκους Κύματος. 6 Ιουνίου 2006.

IV. Patents

 1. Σύστημα Τεκμηρίωσης Έργων Τέχνης “ArtBase”.
  Γ. Καραγιάννης , Μ. Δανιηλία, Β. Αλεξόπουλος
  • Αρ. Πατέντας: 20030100369 (Εθνική καταχώρηση ευρεσιτεχνίας 2004)
 2. Multispectral Spectroscopy Through Tunable Multispectral Reflectoscopy Between 200 nm and 6000 nm , Χ . Σαλπιστής , Γ . Καραγιάννης , Γ . Χρυσουλάκης
  • Αρ. Πατέντας: 20030100368 (Εθνική καταχώρηση ευρεσιτεχνίας 2004)
  • WO 2005/024362 (Application Number PCT/GR2004/000005)

Επιστροφή στη σελίδα προσωπικού του Διαγνωστικού Κέντρου Έργων Τέχνης

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations