Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Εκδόσεις, Παρουσιάσεις & ανακοινώσεις σε συνέδρια

“ORMYLIA” ART DIAGNOSIS CENTRE PUBLICATIONS

Ι. Books

 1. Ι . Α . Παπάγγελος, Α . Στρατή, Μοναχή Δανιηλία, Εικόνων Κάλλος Αθέατον – The Hidden Beauty of Icons, Ίδρυμα Δεκόζη Βούρου, Ίνδικτος, Αθήνα 2004.
 2. Μοναχή Δανιηλία, Αθηνά Ντούση, Η Εικονογραφία της Σχολής των Γαλατσιάνων , Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Reprotime, Θεσσαλονίκη 2005.

II. Chapters in Books

 1. Μοναχή Δανιηλία, Κ.Σ. Ανδρικόπουλος, Σοφία Σωτηροπούλου, Τα μυστικά της Τεχνικής των Ανθιβόλων, στο Εκ Χιονιάδων... Σπουδές και ανθίβολα, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου, Βόλος (2004) 218-233.
 2. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, C. Salpistis, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis, Diagnostic Methodology for the examination of Byzantine frescoes and icons. Non-destructive investigation and pigment identification, in Non-Destructive Microanalysis of Cultural Heritage Materials, Volume XLII, K. Janssens and R. Van Grieken (eds), Elsevier B. V., Amsterdam (2004) 565-604.
 3. S. Sotiropoulou, I. Karapanagiotis, Conchylian purple investigation in prehistoric wall paintings of the Aegean area, in Indirubin, the red shade of indigo, L. Meijer, N. Guyard, L. Skaltsounis and G. Eisenbrand (eds), Les-Eyzies-de-Tayac, Dordogne, France (2006) 71-78.

III. Journal papers

 1. Δανιηλία Μοναχή, Σ. Σωτηροπούλου, Δ. Μπικιάρης, Χρ. Σαλπιστής, Γ. Καραγιάννης, Γ. Χρυσουλάκης, B. A. Price, J. H. Carlson, Οι τοιχογραφίες του Πανσελήνου στον Ι. Ναό του Πρωτάτου Αγίου Όρους: Φυσικοχημική ανάλυση, Αρχαιολογία 73 (1999) 91-96 και 74 (2000) 84-92.
 2. M. Astrapellou, M. Stavrakakis, A. Koutsouris, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, Chromatic changes in the preparation layers of painted art works in unfavourable environmental conditions of conservation, Revue d'Archeometrie 23 (1999), 71-78.
 3. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, An extensive non-destructive and micro-spectroscopic research of “The Birth of St Ioannis the Baptist”. A typical post-Byzantine icon painted during the second half of the 15th Century, Revue d'Archeometrie 23 (1999) 79-89.
 4. D. Bikiaris, Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, O. Katsimbiri, E. Pavlidou, A. P. Moutsatsou, Y. Chryssoulakis, Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies. Application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece, Spectrochimica Acta, Part A, 56 (1999) 3-18.
 5. S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, An optimization study of colour measurements on digitized slides representing art-paintings, The Society of Dyers and Colourists, Journal (JSDC) 116 (2000) 23-31.
 6. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, C. Salpistis, G. Karagiannis, B. A. Price, J. H. Carlson, Panselinos byzantine wall-paintings of the Protato church, Mount Athos, Greece: A technical examination, Journal of Cultural Heritage 1 (2000) 91-110.
 7. Sister Daniilia, D. Bikiaris, L. Burgio, P.Gavala, R. J. H. Clark, Y. Chryssoulakis, An extensive non-destructive and micro-spectroscopic study of two post-Byzantine overpainted icons of the 16th century, Journal of Raman Spectroscopy 33 (10) (2002) 807-814.
 8. Sister Daniilia, Sister Maximi, I. Papaggelos, A. Strati, D. Bikiaris, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, Y. Chryssoulakis, o rmylia Art Diagnosis Centre . Our Lady of Mercy: The Adventures of an Icon, Journal of Zeitschrift Fur Kunsttechnologie und Konservierung (ZKK) 16 (2) (2002) 336-351.
 9. I. Karapanagiotis, M. Giga, Sister Daniilia, A. Tsakalof, Identification of Organic Dyestuffs in Art Objects with High Performance Liquid Chromatography, Chemika Chronika 67 (1-2) (2005) 31-34.
 10. I. Karapanagiotis, Sister Daniilia, A. Tsakalof, Y. Chryssoulakis, Identification of Red Natural Dyes in Post-Byzantine Icons by HPLC, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 28 (2005) 739–749. /
 11. Μοναχή Δανιηλία, Κ.Σ. Ανδρικόπουλος, Σ. Σωτηροπούλου, Ι. Καραπαναγιώτης, Μελέτη της τεχνικής της Βάπτισης του Χριστού του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων διάγνωσης, Μουσείο Μπενάκη 5 ( 2005) 115-134.
 12. S. Sotiropoulou, La pourpre dans l'art Cycladique: identification du pigment dans les peintures murales d'Akrotiri (Thera, Grece), Preistoria Alpina 40 (in press).
 13. K. S. Andrikopoulos, Sister Daniilia, B. Roussel, K. Janssens, In vitro validation of a mobile Raman – XRF micro-analytical instrument's capabilities on the diagnosis of Byzantine icons, Journal of Raman Spectroscopy 37 (2006) 1026-1036.
 14. Sister Daniilia, K. S. Andrikopoulos, Issues Relating to the Common Origin of two Byzantine Miniatures: In-situ Examination with Raman Spectroscopy and Optical Microscopy, Journal of Raman Spectroscopy (in press).
 15. Sister Daniilia, A. Tsakalof, K. Bairachtari, Y. Chryssoulakis, The Byzantine Fresco from Protaton Church on Mount Athos: Tradition and Science, Journal of Archaeological Science (in press).

IV. Papers in conference proceedings

 1. Σ. Σωτηροπούλου, Αδελφή Δανιηλία, Δ. Μπικιάρης, Γ. Χρυσουλάκης, Εκτενής μελέτη εικόνας με το Γενέσιο του Προδρόμου (β΄ μισό του 15 ου αι.) με μη καταστρεπτικές και μικροφασματοσκοπικές τεχνικές, στο Διεθνές Συμπόσιο Βυζαντινές εικόνες: Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, 20-21 Φεβρουαρίου 1998, Μαρία Βασιλάκη (Επ.), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο (2002) 247-260.
 2. M. Astrapellou, M. Stavrakakis, A. Koutsouris, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, Chromatic changes in the preparation layers of painted art works in unfavourable environmental conditions of conservation, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome, Italy, 17-19 May 1999 , M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 919-937.
 3. S. Sotiropoulou, Sister Daniilia, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, An extensive non-destructive and micro-spectroscopic research of “The Birth of St Ioannis the Baptist”. A typical post-Byzantine icon painted during the second half of the 15th Century, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome , Italy , 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 1219-1243 .
 4. D. Bikiaris, Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, O. Katsimbiri, E. Pavlidou, A. P. Moutsatsou, Y. Chryssoulakis, Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies. Application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome, Italy, 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 483-498.
 5. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, Y. Chryssoulakis, C. Salpistis, G. Karagiannis, B. A. Price, J. H. Carlson, Panselinos byzantine wall-paintings of the Protato church, Mount Athos, Greece: A technical examination, 6th International Conference on “Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Conservation of the Cultural and Environmental Heritage”, Rome, Italy, 17-19 May 1999, M. Marabelli and C. Parisi (eds), AIPnD and I.C.R. (1999) 499-529.
 6. Sister Daniilia, Sister Maximi, I. Papaggelos, D. Bikiaris, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, R. Pandi, Y. Chryssoulakis, An extensive non-Destructive and micro-spectroscopic research of “The Mother of God, Hodegetria”. A Byzantine icon of the Palaeologean era, 1 st Balcan Conference on Physics in Culture, The Solid State Physics in the study of Cultural Heritage, Thessaloniki, Greece, 28-30 October 1999, Paraskevopoulos K.M. (ed.), Aristotle University of Thessaloniki (2000) 53-72.
 7. I. Karapanagiotis, Sister Daniilia, A. Tsakalof, S. Sotiropoulou, P. Magiatis, Y. Chryssoulakis, HPLC-DAD-MS Analyses of Natural Dyestuffs in Objects of the Cultural Heritage, 5 th Hellenic Conference in Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 2005, Tziola (ed.), Aristotle University of Thessaloniki ( 2005) 1205-1209.
 8. I. Karapanagiotis, S. Sotiropoulou, E. Chryssikopoulou, P. Magiatis, K.S. Andrikopoulos, Y. Chryssoulakis, Investigation of Tyrian Purple occurring in prehistoric wall paintings of Thera, 23rd DHA annual meeting, Montpellier, France, November 4-6, 2004 (in press).
 9. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, D. Bikiaris, The Pathology of the Wall Paintings in the Protaton Church, Mount Athos, Greece, ICOM-CC–Wood, Furniture and Lacquer ‘Icon and Portrait International Conference', King Maryut, Alexandria, Egypt, 18-20 September 2006, H. Hanna (ed.), St Mena Coptic Orthodox Monastery, King Maryut, Alexandria, Egypt (2006) 126-135.
 10. S. Sotiropoulou, W. Wei, A Report on a Non-contact method for the identification, documentation and protection of icons, ICOM-CC–Wood, Furniture and Lacquer ‘Icon and Portrait International Conference', King Maryut, Alexandria, Egypt, 18-20 September 2006, H. Hanna (ed.), St Mena Coptic Orthodox Monastery, King Maryut, Alexandria, Egypt (2006) 146-152.
 11. S. Sotiropoulou, W. Wei, Non-contact method for the documentation, evaluation and monitoring of conservation treatments for icons, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.

V. Conference participations

 1. S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, An optimisation study of colour measurement on slides representing painted works of art, 5th International Conference on Non-Destructive Testing, Microanalytical Methods and Environmental Conservation, Budapest, Hungary, 24-28 September 1996.
 2. S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis, Colour correction and storage of digitized image captures representing art paintings, First International Conference on Color in Graphics and Image Processing CGIP'2000, Saint-Etienne , France , 1-4 October 2000.
 3. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, D. Bikiaris, The Use of Indigo and Red Lakes on Icons of the 15 th and 16 th centuries, Natural Colouring Lacs in Europe, Polygyros – Ormylia, 25-28 October 2001.
 4. A. Tsakalof, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, Binding media identification in art objects: the state of art in Europe . Results of the international survey, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens , Greece , 28-31 May 2003.
 5. S. Sotiropoulou, Sister Daniilia, K. Andrikopoulos, G. Karagiannis, Y. Chryssoulakis, The personal traits of Gyzi: The first diagnostic approach of his paintings, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens , Greece , 28-31 May 2003.
 6. A. Giannikouri, Sister Daniilia, K. Andrikopoulos, S. Sotiropoulou, Y. Chryssoulakis, The decoration of the “White ground hydriai hadra” from the Rodian potters' workshop: A preliminary study, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens , Greece , 28-31 May 2003.
 7. Y. Chryssoulakis, S. Sotiropoulou, The contribution of the exact sciences to diagnosis, conservation and digital archiving of the painted art works, 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens, Greece, 28-31 May 2003.
 8. I. Karapanagiotis, S. Sotiropoulou, E. Chryssikopoulou, P. Magiatis, K.S. Andrikopoulos, Y. Chryssoulakis, Investigation of Tyrian Purple occurring in historical Wall Paintings of Thera, 23rd annual DHA meeting, Dyes in History and Archaeology, Montpellier, France, 4-5 November, 2004.
 9. J. Kirby, M. van Bommel, C. Higgitt, M.G. Wassink, I. van den Berghe, J. Wouters, S. Sotiropoulou, I. Karapanagiotis, V. de Villemereuil, A. Quye, H. McNab, A. Huhme, C. Grzywacz and C. Miliani, What Dyes your Textile yellow? A Weld Study, 24th annual DHA meeting, Dyes in History and Archaeology, Liverpool , UK , 3-4 November 2005.
 10. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, C. Salpistis, D. Bikiaris, Panselinos' Palette on Protaton Wall Paintings, Crossing Boundaries, Sharing Experience, Posters Exhibition, National Academy of Art, Sofia, Bulgaria, 9 - 26 March 2006.
 11. Sister Daniilia, G. Karagiannis, S. Sotiropoulou, The Hidden Beauty of an Icon: Virgin Hodigitria, Crossing Boundaries, Sharing Experience, Posters Exhibition, National Academy of Art, Sofia , Bulgaria , 9 - 26 March 2006.
 12. S. Sotiropoulou, Sister Daniilia, K. Andrikopoulos, Colour analysis following styles' and techniques' evolution of Byzantine icons throughout the centuries, Cost G8 Action, Non-Destructive Analysis and Testing of Museum Objects, Nicosia, Physics Department of the University of Cyprus, Cyprus, 18-20 May 2006.
 13. J. Kirby, M. van Bommel, C. Higgitt, D. Peggie, M. Groot Wassink, I. van den Berghe, J. Wouters, S. Sotiropoulou, I. Karapanagiotis, L. Valianou, C. Miliani, C. Clementi, I. Petroviciu, C. Grzywacz, A. Quye, Dyeing and Dyestuffs Revealed: The Eu-ARTECH Collaborative Study of Reference Materials, 25th annual DHA meeting, Dyes in History and Archaeology (DHA), Suceava, Romania, 21-23 September 2006..
 14. Δανιηλία Μοναχή, Σ. Σωτηροπούλου, Γ. Καραγιάννης, Δ. Μπικιάρης, Χρ. Σαλπιστής, Ι. Χρυσουλάκης, Η τεχνική της ζωγραφικής του Πανσέληνου. Φυσικοχημική ανάλυση των τοιχογραφιών στον Ι.Ν. του Πρωτάτου, Άγιον Όρος – Το μεγαλείο του Πρωτάτου, η σωτηρία του μνημείου και η διαχρονική συμβολή των Καρυών, Θεσσαλονίκη, 21 – 24 Οκτωβρίου 2006.
 15. Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, G. Karagiannis, Beneath the Icons' Surface. Historical and Pictorial Data Disclosed through Diagnosis, ICOM-CC International Conference , ‘Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical Issues', New Benaki Museum, Athens, Greece, 3-7 December 2006.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations