Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Ίδρυμα Ορμύλια / Ο ιδρυτής

Στην περιοχή του Δήμου Ορμυλίας της Χαλκιδικής έχει εγκατασταθεί και εγκαταβιώνει από το 1974 το γυναικείο Ιερό Κοινόβιο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Το Κοινόβιο αυτό αναγνωρίσθηκε, με την υπ' αριθ. 804/25.10.1991 Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη, ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μετόχιο της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους.

Εκπληρώνοντας έργο αγάπης και προσφοράς προς τον άνθρωπο, το Κοινόβιο ανέπτυξε την τελευταία 15ετία δραστηριότητες ιατρικής έρευνας και παροχής ιατρικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης μεθόδων για μελέτη, τεκμηρίωση, διάσωση, προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνοπτικά:

  1. Έδρα του Ιδρύματος ορίζεται το Μετόχιο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους με το όνομα "Ευαγγελισμός της Θεοτόκου" στο Δήμο Ορμύλιας Χαλκιδικής, όπου εδρεύει η ομώνυμη αδελφότητα "Ιερό Κοινόβιο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου".
  2. Η επωνυμία του Ιδρύματος είναι: ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και ο τίτλος: ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ.
  3. Το Ίδρυμα περιλαμβάνει:

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations